Algemene voorwaarden

Bij inschrijving van een cursus ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Betaling lesgeld

Voor de tweede les dient het lesgeld te zijn betaald. Na de tweede les ontvangt u een herinneringsbrief, na de tweede herinneringsbrief zullen er administratiekosten gerekend worden

Betaling naar rato

Sinds jaar en dag biedt Infinity Gundogs de mogelijkheid te betalen naar rato. Dit is echter wel aan regels verbonden.

Betaling naar rato is NIET mogelijk voor:

  • Eigen vakanties
  • Loopse teven
  • Geblesseerde of zieke honden
  • Eigen privé verplichtingen

Bovengenoemd rijtje is voor eigen risico.

In andere voorkomende gevallen is betaling naar rato mogelijk, mits er niet de gelegenheid is de les in te halen en alleen in overleg met de dienstdoende trainer. Ook bij voortijdig stoppen wordt er niet naar rato betaald en er vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Vaccinatieboekje

Bij de eerste les ben je verplicht desgevraagd het vaccinatieboekje te tonen. De hond dient geldige vaccinaties te hebben gehad. Voor een hond die regelmatig in een kennel of pension verblijft, is een kennelhoest-enting verplicht. Honden, die niet of onjuist zijn geënt worden niet tot de cursus toegelaten.

Gezondheid hond

Deelnemende honden dienen in een goede conditie en gezondheid te verkeren. Bij besmettelijke ziekten als oormijt, kennelhoest, diarree, braken etc. dien je vooraf telefonisch af te stemmen met de instructeur.

Is een teef loops, overleg dan even met de instructeur of je mee kunt doen met de les. Natuurlijk ben je zelf altijd welkom om de les mee te lopen zonder hond.

Algemeen
Kun je een keer niet op de les aanwezig zijn, geef dit dan tijdig (het liefst 24 uur van tevoren) door aan de instructeur.

Tijdens de training loopt altijd dezelfde persoon met de hond, tenzij, in overleg met de instructeur, anders is afgesproken.

Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen deelnemen na overleg tussen ouder en instructeur nadat de instructeur zijn fiat heeft gegeven.

Je moet fysiek in staat zijn de hond onder controle te kunnen houden.

Laat de hond goed uit buiten het terrein voor je naar de training komt. Als de hond onverhoopt toch iets moet doen, moet dit opgeruimd worden. Dit geldt zowel op als buiten het terrein (ook in de berm) en op het veld. Het is daarom aanbevolen plastic zakjes mee te nemen.

De hond dient aangelijnd te zijn en mag alleen los indien de instructeur daarvoor toestemming geeft. Dus ook niet vlak voor of na de training.

Je dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid van jouw hond en de hond niet bloot te stellen aan risico’s die de gezondheid van de hond nadelig kunnen beïnvloeden.

Honden die agressief gedrag kunnen vertonen kunnen uit de training verwijderd worden

Tijdens de trainingen dient de hond een goed passende riem te dragen. Flexilijnen, prikbanden en slipkettingen zijn niet toegestaan mits de instructeur hiervoor toestemming verleent.

Toeschouwers mogen de les niet hinderen, maar zijn wel altijd welkom.

Als er een les bezig is, wacht dan even vooraan op het veld om geen storende factor te zijn voor de honden die op dat moment les hebben.

Een cursist die zijn/haar hond een lichamelijke correctie toedient, wordt direct van de cursus en de trainingslocatie verwijderd . Er vindt geen terugbetaling plaats van het betaalde cursusgeld.

Aansprakelijkheid

Infinity Gundogs is niet aansprakelijk voor nadeel en schade aan u, uw hond en derden, in welke vorm dan ook. Deelname aan de cursussen en aanwezigheid op het trainingsveld is geheel voor eigen risico. Het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat je bent verzekerd (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering).

Wettelijk gezien blijft u altijd verantwoordelijk voor het eigen dier