Veldwerk / zweetwerk

VELDWERK

Gezien de bewerkelijkheid van de trainingen in het veldwerk voor staande honden kan ik u dit soort trainingen niet in afgekaderde cursussen bieden. Ik ben wel altijd bereid tot het geven van advies en ook het door mij voorjagen van uw hond op veldwedstrijden, behoort tot de mogelijkheden. Regelmatig worden er echter workshops veldwerk gegeven en in sommige gevallen (Jonge honden en honden die reeds een kwalificatie bezitten) behoort ook privéles tot de mogelijkheden Mocht u hier interesse voor hebben neemt u vrijblijvend contact met mij op.

veldwerk zweetwerk

Apporteerwedstrijden

Fokmateriaal

Apporteerwedstrijden zijn eigenlijk de veldwedstrijden voor de retrievers. Net als bij de staande honden zijn zij initieel bedoeld als middel om fokmateriaal te selecteren.

Wedstrijdvormen

Dit soort veldwedstrijden kent de volgende vormen:

 • (aan)geschotenApporteerwedstrijd voor de voet waarbij, tijdens een “voor de voet jacht”, apporterende honden in de linie meelopen en vanuit de linie tijdens de jacht het wild zoeken en apporteren.
 • Apporteerwedstrijd te drijfjacht waarbij, tijdens een “drijfjacht”, apporterende honden tijdens de drift op post zijn en tijdens en na afloop van de drift het (aan)geschoten wild zoeken en apporteren. 
 • Apporteerwedstrijd nazoek op waterwild. De apporteerwedstrijd nazoek op waterwild is een wedstrijdvorm waarbij, na afloop van een “waterwild jacht”, apporterende honden (aan)geschoten wild (na) zoeken en apporteren. 
 • Apporteerwedstrijd op duiven– en eendentrek De apporteerwedstrijd op duiven en eendentrek is een wedstrijdvorm waarbij apporterende honden tijdensen na de trek (aan) geschoten wild zoeken en apporteren.

Jachtdagen
Laat u niet misleiden door de naam wedstrijd, het betreft hier volledige jachtdagen waarbij dan uw hond gekeurt wordt op eenspecifiek onderdeel uit het jachthondenwerk (geldt voor zowel retrievende als staande rassen).

Trainen
In tegenstelling tot het veldwerk van staande honden kan ik wel voorzien in trainigen voor wat betreft het veldwerk voor retrievende rassen. In het veldwedstrijd
reglement voor retrievers staan onder andere de volgende richtlijnen voor de keurmeesterd gedefinieerd:

De ideale apporteur is op post oplettend, rustig en stil en vraagt hoegenaamd geen aandacht van zijn voorjager; uitgezonden om te apporteren toont hij zoeklust, initiatief en jachtverstand, verstoort hij niet onnodig terrein en wild en werkt hij samen met zijn voorjager zonder zich onnodig op hem te verlaten; nadat hij het wild heeft gevonden apporteert hij vlot, correct en zonder omhaal. De apporterende hond moet oplettend zijn, goed markeren en een gemarkeerde valplaats
gedurende langere tijd kunnen onthouden. Slecht opletten, slecht markeren en slecht onthouden van de valplaats zijn ernstige  fouten. Op post moet de apporterende hond stil zijn. Blaffende en jankende honden worden terstond uitgesloten Piepen is een ernstige fout. Honden die deze fout op meer posten maken worden uitgesloten.

Rust op post (dus niet piepen joelen en ander hinderlijk gedrag), steadiness, markeren en dirigeerbaarheid zullen dan ook de hoofdmoot van de  trainingen zijn. Dit soort trainingen worden slechts in onderling overleg gegeven. De kosten hiervan liggen in de lijn van de kosten van de KNJV trainingen bij Infinity Gundogs.

Niveau

Het benodigde niveau dat vereist is om in dergelijke traingen deel te nemen is er een van KNJV A

Voor informatie kunt u contact met mij opnemen

ZWEETWERK

Buiten de reeds beschreven trainingen die gebaseerd zijn op het apporterende werk van de hond, heeft Infinity Gundogs ook de mogelijkheid workshops zweetwerk en oefensporen aan te bieden. Zweetwerk betreft het nazoeken van ziekgeschoten of aangereden grofwild (denk aan reeën en zwijnen). Alhoewel het vaak gespecia-liseerd werk is, uitgevoerd door rassen als de bayerische gebirgsschweisshund of de bloedhonden zijn de staande hondenrassen vaak van nature zeer bruikbare en betrouwbare zweethonden.

Hoewel het zweetwerk in aanleg minder aanwezig is in de retrievende rassen zijn zij zeer goed in staat de kortere nazoeken tot een goed einde te brengen. Bovendien geeft het zweetwerk u zeer veel inzicht in het (werk)gedrag van uw hond en is het wellicht leuk om met andere aspecten van het jachtbedrijf kennis te maken.

Meer informatie over zweetwerk

zweetwerk

In het veld..

..zal er veel aandacht zijn voor de theoretische aspecten van het veldwerk. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:

 • Wondbed herkenning
 • Lijnvoering
 • Breuken
 • Gedrag van de hond op het zweetspoor
 • Weidelijkheid
 • Weersomstandigheden
 • Het juist “uitlopen van oefensporen”
 • Verschil in oefensporen en de zogenaamde natuurnazoeken
 • etc

 

IMPRESSIE ZWEETWERK

Bovenstaand filmpje laat een nazoek zien van newdays pride of the greynoble (Tyler) voorgekaagd door Wendy Broekhoff.
Het betrof een oefenspoor van 500 meter lang en zes uur oud. Dit spoor was voor beide de eerste kennismaking met het nazoeken op een zweetspoor.

Bovenstaand filmpje laat een nazoek zien van jCh Meander Havana Dream voorgejaagd door Robert Honing.
Het betrof een oefenspoor van 500 meter lang en 24 uur oud.

Kosten

De kosten voor het leggen van oefensporen bedragen 30  per les waarbij u per training 1 spoor uitwerkt. In principe worden de sporen om de twee weken gelegd , ook voor het geven van zweet-workshops kunt u contact met mij op nemen