B-training

B-training

B-trainingen zijn bedoeld voor de wat gevorderde Jachthond. Op zijn minst is het C-programma gelopen en zit de basis er goed in. Nog idealer is het als mijn tijdens een der KNJV proeven reeds een of meerdere C-diploma’s gelopen heeft. Strikt noodzakelijk is dit echter niet.

Er blijft gewerkt worden aan de basis als beschreven in het C-programma. Dit wordt echter uitgebreid met (zie rode boekje):

  • Proef F : Verloren apport te land (wilde eend op een afstand van ca, 40 meter waarbij de voorjager de hond niet mag zien werken in het buurt van het wild)
  • Proef G : markeerapport te land (wilde eend, afstand ca. 60 m.). VIDEO PROEF G
  • Proef H : apport over diep water (wilde eend, breedte water 10-40 m.)

In de aanloop naar de A-cursus zal er aandacht zijn voor het begin van het dirigeren (lijnen lopen,richtingswisselingen etc.). Ook voor het lopen van de kortere sleepsporen zal veel aandacht zijn

Theorie

Tijdens de B-cursus zal er in het veld zeer veel aandacht zijn voor het theoretische aspect van de oefening. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Wat is het rasspecifiek zoekpatroon tijdens een verloren apport te land. Een spaniel zal een andere veldaanpak hebben dan een golden retriever. Alhoewel alle jachthondenrassen meesters zijn in werken op de wind zullen zij dit, afhankelijk van hun oorspronkelijk gebruiksdoel, toch verschillend van elkaar doen.
  2. Als we het over markeren hebben wat eigenlijk over het onthouden van de valplaats op grotere afstand. Toch kan hier veel fout gaan en zal er tijdens de cursus veel aandacht zijn voor zaken als “waarom markeert de hond tekort in ruig terrein”, Wat is de rol van de wind tijdens het markeren”.

Als door de cursisten dit soort zaken goed begrepen worden zal er al snel op overcapaciteit getraind worden. Er wordt bijvoorbeeld al op 100 meter gemarkeerd. De verloren apporten zullen dubbel of driedubbel worden.

Reden van de overcompensatie is dat men op proeven (waar het dan gemakkelijker is) beter presteert. Ook de overgang naat het A-niveau zal op deze wijze wat kleiner worden.

b-training honden b-training honden

Praktijk

Voor degene die geen belangstelling hebben voor het lopen van proeven maar slechts een bruikbare hond in de praktijk willen bezitten is deze cursus uitermate geschikt. Alhoewel mijn aanpak, met veel aandacht voor het oorspronkelijk gebruiksdoel van de hond, hetzelfde blijft ligt het zwaartepunt bij deze combinaties wat meer op het gebruik van het natuurlijk aanwezig jachtverstand en wat minder op de afwerking van de apporten. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de betreffende cursist.

b-training honden b-training honden