Geen categorie

Privacyverklaring

Ralph

januari 2nd, 2019

0 Comments

Gundog Academy
Vestigings- & bezoekadres:
Dijkschouwerslaan 45
1785 HM Den Helder

Telefoonnummer: 06-52301311
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur
E-mailadres: info@infinitygundogs.nl

KvK-nummer: 93164092
Om te kunnen plannen u, u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen etc. hebben wij persoonsgegevens nodig van onze cursisten. Met deze persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. We houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving. In [deze] privacyverklaring leggen we uit wat we doen met je persoonsgegevens en wanneer we deze opvragen. Daarnaast leggen we uit welke rechten je hebt op het gebied van privacy.

Gebruik

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Joachim van Beek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

We verkopen je persoonsgegevens niet aan een derde. We gebruiken je persoonsgegevens niet langer dan nodig. 5 jaar na de laatste cursus vernietigen wij je gegevens.

Je rechten

  • Je hebt het recht de door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien en te corrigeren.
  • Je hebt het recht de door ons verzamelde persoonsgegevens in machine leesbare vorm, bijvoorbeeld pdf op te vragen zodat deze kunnen worden overgedragen aan een derde partij.
  • Ook heb je het recht om je persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te laten verwijderen.

Als je gebruik wilt maken van je rechten mail dan naar info@infinitygundogs.nl Table 2 Ac

Comments are closed.